“Yeterince İyi” Ebeveyn Olmak

Çocuğuna karşı tutum ve davranışlarında nelere dikkat etmen gerekiyor?

Bireyler anne baba olacaklarını öğrendikten sonra kendi anne babalık tutumlarının nasıl olacağı hakkında daha bebekleri doğmadan düşünmeye başlarlar. Hatta bu düşüncenin tohumları, taa kendi gençliklerinde “ben anne olunca… / ben baba olunca…” cümleleriyle ekilir. Ebeveynler istedikleri kadar düşüne dursunlar, uygulayacakları ebeveyn tutumlarının bir kısmı çoktan belirlenmiş durumdadır. Ancak iyi haber şu ki, bu tutumlar geliştirilebilir ve dönüştürülebilir.

Kendi ebeveynlerinin sahip olduğu tutumlar ile içinde bulunduğun, yetiştiğin kültürün etkisine bir de kendi kişisel birikimlerin ve kendi kafanda idolleştirdiğin mükemmel ebeveynlik modelini ekledik mi oldu sana “daha doğmamış çocuk için atfedilen ebeveyn tutumun”… Tabii hayallerdeki muhteşem ebeveyn tutumlarını pratikte ne kadar uygulayabileceğini zaman içinde deneyimleyeceksin.

“Yeterince iyi ebeveynlik” kavramından yola çıkarak çocuğunun genel ihtiyaçlarına gözlerini açman en değerli yaklaşım olacaktır. Hangi konu olursa olsun aşağıdaki cümlelerin içeriğini düşünerek hareket etmek “yeterince” iyi olacaktır.

  • Çocuğunu koşulsuz sevmen ve ona güvendiğini hissettirmen,
  • Çocuğunu kendine has özellikleri olan bir birey olarak kabul etmen,
  • Çocuğuna karşı davranışlarında dengeli, tutarlı ve kararlı olman,
  • Çocuğunun ihtiyaçlarına uygun yanıtlar vermen,
  • Gelişim özelliklerine göre çocuğunu tanıman ve gelişimine uygun beklenti düzeyine sahip olman,
  • Destek, cesaret ve girişimde bulunma fırsatı vermen,
  • Özgüven ve öz-kontrol gelişimine olanak sağlaman,
  • Sorumluk duygusunun gelişimine izin vermen.

Ve son olarak: Mükemmeli aramak hem seni hem de çocuğunu yorar. Bırak her şey olduğu gibi ama “sevgi dolu” olsun ve en büyük hareket noktan “bağ kurmak” olsun…

Gelişim Psikoloğu Ayşegül Gürel
İçindeki çocukla dost kalmış bir gelişim psikoloğu, müziksever bir çift-aile terapisti.