Her gün, her saat, her saniye birilerinin “utanç duyması” gereken davranışlarına ve onlara gelen eleştirilere denk geliyoruz sosyal medyada. Anneyi utandırmak, -mother shaming- ise annelerin “annelik” yapması ile utandırıldığı tüm zorbalık örneklerini kapsayan bir çatı kavram. Ebeveynleri özellikle de anneleri eleştiriler ile utandırmak toplumumuzda alışılmadık bir durum değil. Sosyal medyanın insanların hayatında artan yeri ve etkisi ile beraber parkta çocuğuyla ...