Ergenlik dönemi biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir  (Yavuzer, 2012). Bu dönemde çocuklar kendilerini bazen yetişkin gibi hisseder, bazen ise çocuk. Bu iki arada kalmışlık onların sağlıklı kimlik gelişimiyle birlikte yavaş yavaş ortadan kalkar ve böylece kendi kimlik gelişimleri oluşur. Yaşam deneyimleri ve öğretilerle yaşam boyu kimlik gelişimi devam eder. ...