Davranışlarımızı ne etkiliyor? Bir şey yaşadığımız zaman yani bir olay olduğunda o durum hakkında bir düşünceye sahibizdir. Bu düşünce bizim taa çocukluk zamanlarımızdan defalarca kez deneyimlediğimiz, gözlemlediğimiz davranış örüntülerimizden oluşur. Aynı zamanda o duruma ilişkin birtakım duygularımız olur. Bu durumla karşı karşıya kaldığımızda, tüm bu düşünce ve duygularımıza göre bir aksiyon alır ve başa çıkma yöntemi geliştiririz, davranışımız böyle ortaya ...