Normal insan yaşantısının dışında olan ve bireylerde fark edilir düzeyde stres yaratan olaylara travmatik olay denir. Travmatik bir olay, birey sadece travmatik durumu deneyimlediğinde değil, bir yakını deneyimlediğinde hatta medya aracılığı ile duyduğu durumlarda bile etkili olabilir. Her bireyin tepkisi ve etkilenme düzeyi farklı olabileceği için çocukların da tepkilerini bireysel olarak takip etmek gerekir. Bu süreçte çocuğuna kendini ifade etme ...