Kötü anı ne zaman travma olur? Her yaşanan kötü olayın travma olma potansiyeli vardır ve travmatik etki yaratabilir. Travmatik olay ne kadar derinden etkileyen ya da trajik olursa olsun insan beyni bunu normal anı şekline dönüştürebilir. Eğer bir travmatik olay normal anı haline dönüşmemişse beyinde kilitli kalır ve yıllarca etkisini sürdürür. Örneğin; birisinin ölümü travmatik bir olaydır. Genel olarak yas ...

Normal insan yaşantısının dışında olan ve bireylerde fark edilir düzeyde stres yaratan olaylara travmatik olay denir. Travmatik bir olay, birey sadece travmatik durumu deneyimlediğinde değil, bir yakını deneyimlediğinde hatta medya aracılığı ile duyduğu durumlarda bile etkili olabilir. Her bireyin tepkisi ve etkilenme düzeyi farklı olabileceği için çocukların da tepkilerini bireysel olarak takip etmek gerekir. Bu süreçte çocuğuna kendini ifade etme ...