Yoga, Ruh Sağlığını İyileştirmede Yardımcı Olabilir mi?

Esneme, doğru nefes alma ve dikkatini duruşuna vermenin ruh sağlığını iyileştirmede işe yaramayacağını mı düşünüyorsun? Peki, yoganın tükenmişlik ve depresyonu azaltmada etkili olabileceğine dair artan kanıtlar olduğunu söylesek?

Yoga, antik Hint felsefesinde 5.000 yıllık bir geçmişe sahip bir zihin ve beden egzersizidir. Çeşitli fiziksel duruşları, nefes alma tekniklerini ve meditasyonu veya rahatlamayı birleştiren bir uygulama olarak son yıllarda oldukça popüler hale geldi.

Occupational and Environmental Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışmada, 43 sağlık çalışanının tükenmişlik, depresyon, anksiyete, stres, dayanıklılık ve merhamet düzeyleri ölçülüyor. Ölçümün ardından çalışanlar, 8 haftalık bilinçli farkındalık temelli yoga uygulamasına dahil ediliyor.

Sağlık çalışanları, 8 haftalık yoga uygulamasının ardından, kişisel başarı, depresyon, anksiyete, stres, dayanıklılık ve merhamet ölçümlerinde yoga uygulamasından önceki ölçümlere kıyasla önemli ölçüde daha iyi puanlar alıyor.

Depresyon ve Tamamlayıcı Bir Tedavi Olarak Yoga

Geleneksel depresyon tedavisi genellikle psikoterapi ve ilaç tedavisinin bir kombinasyonunu içerir. Ancak son yıllarda, ruh sağlığını iyileştirebilecek bedensel uygulamalara oldukça artan bir ilgi var. Özellikle bir tamamlayıcı tedavi olarak yoganın popülaritesinde keskin bir artış olduğu söylenebilir.

Complementary Therapies in Medicine dergisinde yayımlanan bir diğer çalışmada, bilinçli farkındalık (mindfulness) temelli yoganın, depresif semptomlar üzerindeki etkisi inceleniyor. Çalışmada, bir grup düzenli yürüyüş yaparken, diğer grup bilinçli farkındalık temelli yoga yapıyor.

12 haftanın sonunda, bilinçli farkındalık temelli yoga grubu, yürüyüş grubuna göre anlamlı düzeyde daha düşük ruminasyon (negatif düşüncelerin, tekrarlayıcı bir şekilde zihinde dönüp durması) bildiriyor. (Ruminatif düşünceler depresyon için oldukça tetikleyicidir!)

Zihin.co’dan Bir Öneri

Hangi yoga türünün psikolojik sağlığa iyi geldiğini ve ne sıklıkta yoga yapılması gerektiğini anlamak için yoga üzerinde yapılması gereken çok fazla araştırma var. Ancak mevcut kanıtlar açıkça gösteriyor ki yoga, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığın için etkili bir tamamlayıcı tedavi olabilir. Birkaç basit yoga egzersizi deneyerek yoganın ruh halini iyileştirmede güçlü bir etkiye sahip olduğunu fark edebilirsin.

Esneme, doğru nefes alma ve dikkatini duruşuna vermenin gücünü hala küçümsüyor musun? 🙂

Yararlanılan Kaynaklar

  • Ofei-Dodoo, S., Cleland-Leighton, A., Nilsen, K., Cloward, J. L., & Casey, E. (2020). Impact of a mindfulness-based, workplace group yoga intervention on burnout, self-care, and compassion in health care professionals: a pilot study. Journal of occupational and environmental medicine62(8), 581-587.
  • Schuver, K. J., & Lewis, B. A. (2016). Mindfulness-based yoga intervention for women with depression. Complementary therapies in medicine26, 85-91.
Klinik Psikolog Özgecan Nuryüz
Olmak istediğin yerde, olmak istediğin kişi olmana yardımcı olmaya kendini adamış bir psikolog, doktora öğrencisi, hayata anlam katan her şeyin meraklısı…